• Forside
  • /
  • Regler for trampoliner i haven

Regler for trampoliner i haven

En trampolin i haven er et vidunderligt stykke legetøj for ungerne, som de kan have mange timers glæde af og samtidig også få rørt sig, i stedet for at sidde klistrede til de mange elektroniske enheder, som forældrene efterhånden er godt trætte af. Så både mange børn og forældre glæder sig til at havesæsonen starter og børnene kommer ud og får lidt motion i trampolinerne.


Trampolin regler

MEN havetrampoliner kan også være grobund for konflikter med naboer, som kan føle stor gene fra støjen fra børnene, som larmer på trampolinen. Mange er tvivl om regler og lovgivning for at have trampoliner i haverne. Det kan du få et overblik over her.

Der gælder de samme regler for trampoliner i almindelige beboelser og sommerhus områder. Denne guide er særligt udarbejdet til gavn for grundejerforeninger rundt om i landet.

Hvilken lov gælder for trampoliner?

Der er ikke nogle love for om du må opstille en trampolin i din have eller ej, så længe at du placerer den på egen grund. Du skal heller ikke anmelde den til byggemyndighederne, heller ikke hvis trampolinen nedgraves, da den ikke karakteriseres som en egentlig installation på grund.

Der er derudover heller ikke nogle regler for hvor på grunden og hvor tæt op af skel, som du må placere din trampolin. Det skyldes netop at der ikke er tale om en permanent bygning/installation på grunden. Altså må du placere din trampolin lige hvor du vil. Og det er ligegyldigt om den er på ben eller nedgravet, eller med/uden monteret sikkerhedsnet.


Regler for larm i haven fra trampolinen

Men hvad så med støjen fra børnene, som larmer i trampolinen? Er der regler for hvor meget børnene må larme? Eller knirkelyde fra selve trampolinen?

Der er umiddelbart ikke nogle klare retningslinjer i den ordensbekendtgørelse, som politiet retter sig efter, som siger noget om hvor meget dine naboer må larme. De kan dog skride ind overfor slagsmål, skrigen, råben, høj musik og anden støjelig, voldelig eller fornærmende optræden, men det vil leg og larm fra en trampolin næppe gå ind under.

Kommunen kan beslutte regler omkring brug af motorsav, græsslåning, hækkeklipper, hanegal osv., men der udstikkes ikke regler for brug af havetrampoliner eller generel støj fra haven fra leg og lignende.

Du kan læse mere om lovgivningen om nabostøj her på borger.dk.


Husorden i boligforeninger

Hvis du bor i en ejer-, grundejer- eller boligforening, så kan man godt have besluttet et sæt ordensregler internt her. Her kan der godt opsættes regler for brug af trampolin i haverne, eller generel støj fra haverne. Undersøg om der står noget i Jeres ordensreglement omkring trampoliner. Det skal dog siges at en grundejerforening ikke nødvendigvis har muligheder for sanktioner, hvis ordensreglementet overskrides. Der kan dog altid henstilles til at følge reglementet, så det gode naboskab kan bibeholdes, hvilket netop er baggrunden for at der udarbejdes ordensregler.Godt naboskab med en trampolin

Selvom du godt må placere din trampolin lige hvor du vil i haven og børnene også må lege lige præcis når de har lyst, så er det altid en god idé at tage hensyn til sine naboer. Et godt naboskab er guld værd og et dårligt naboskab kan være meget ødelæggende for alle parter. Og når skaden først er sket, så er det gode naboskab svært at genoprette. Men hvordan tager man så bedst hensyn?


- Trampoliner er sjove, men børnenes leg kan larme meget og genere dine naboer

- Placer helst trampolinen længst væk fra områder, hvor naboen opholder sig

- Hvis du selv gerne vil have trampolinen langt væk fra terrassen, så vil naboen det sikkert også

- Overvej at grave trampolinen ned, så man ikke nemt kan kigge ind i haven hos naboen

- Snak løbende med naboen og forklar dem om Jeres regler for brug af trampolinen, hvis I har sådan nogle

- Lyt til naboen og se om nogle af ønskerne kan imødegås

- Glæd dig over de tidspunkter, hvor børnene ikke leger på trampolinen. Der er sikkert flere stille timer end dem du fokuserer på

- Husk at det kun er i en periode at der vil være leg på trampolinen. Naboerne vil du også have når trampolinen er taget ned

- Naboen må placere sin trampolin og lege på den når de vil, så enhver forbedring er en gave

- Kritiser aldrig naboens børn, det fremmer ikke en god dialog

- Husk at forældre selv er mindst lige så irriterede over deres børns larm som digPlacering af trampolinen

Man kan godt tage hensyn til sine naboer ved ikke at placere trampolinen alt for tæt på skel og naboens grund. Jo tættere på naboens grund, som du placerer trampolinen, så mere støj og larm vil de kunne høre. Så hvis du har muligheden for at placere trampolinen længere væk fra naboerne, så kan du med fordel gøre det. Så selvom du måske mener at den flotteste og mest praktiske placering i din egen have er lige op til naboen, så overvej grundigt om du ikke hellere skal placere den et stykke væk fra skellet.

Dialog er altid en god vej. Så derfor kan du også vælge at inddrage naboen fra start og på forhånd advisere om at du påtænker at opsætte en trampolin i haven og hvor du tænker at den skal placeres. Hvis du gerne vil sætte den i skel eller tæt på naboen, så kan I jo starte med en prøveperiode og se hvordan det går. Herefter kan I tage en snak sammen senere og høre om det fortsat er i orden, eller om det faktisk er så generende at naboen gerne ser at den flyttes til et andet sted.

Mange børnefamilier vælger faktisk at placere trampolinen bagerst i haven og længst væk fra huset, netop pga. at det ikke skal larme så meget eller at den selvfølgelig fylder mindst i udkanten af haven. Men tænk lige naboen ind her. Det er jo ikke så rart at den f.eks. står lige op af naboen terrasse eller hus, men vil være fint, hvis den også er længst væk fra de områder naboen opholder sig på.


Nedgravet trampolin

Det er selvfølgelig en anden sag med en nedgravet trampolin, som ikke er lige til at flytte. Derfor er netop placeringen og accepten fra naboen en yderst vigtig ting før at trampolinen nedgraves, da det er et stort arbejde og ikke lige til at lave om. Og så vil den typisk være det i mange år frem.

En fordel med den nedgravede trampolin er til gengæld at den visuelt ikke er til lige så stor gene hverken for naboerne eller dig selv. Den er meget pænere at kigge på og fylder mindre i landskabet. Derudover kan naboen sandsynligvis slet ikke se trampolinen, med mindre at der er monteret et sikkerhedsnet på trampolinen. Med en nedgravet trampolin kan du selv vælge om du vil have sikkerhedsnet monteret eller ej, alt afhængigt at omgivelserne.

En yderligere fordel ved den nedgravede trampolin og naboskabet, er at man undgår genen ved at dem, som hopper i trampolinen nemt kan kigge lige ind til naboen. Det kan være generende med indkig i sin have, så man mister noget af det privatliv, som man ellers har i egen have. Så af hensyn til naboernes privatliv kan en nedgravet trampolin absolut anbefales.


Tidspunkter for brug af trampolin

Det er umuligt at styre hvor meget børn må larme ved brug af en trampolin. Forældre kan tysse nok så meget på deres børn, men når der først hoppes og leges, så kan lydniveauet ikke styres. Nuvel, nogle børn larmer mere end andre, men det er ikke noget, som der kan sættes regler op for.

Derimod kan man godt indgå aftaler med naboerne om hvornår at trampolinen må bruges i løbet af døgnet. Det kan f.eks. være at efter kl. 20 må trampolinen ikke længere anvendes eller at man først må begynde at hoppe på den fra kl. 8 om morgenen. Det kan også være at man kan indstille legen på trampolinen på spisetidspunkterne. Tag en snak med din nabo om de føler sig generede fra støjen og om der er nogle tidspunkter, som er værre eller bedre end andre. Alene det at du tager dialogen op med naboen kan have rigtig gode konsekvenser for det fremtidige forhold og accept af hinanden, som naboer.Er du selv nabo til en trampolin og træt af larmen?

Hvis du selv er nabo til en børnefamilie med en trampolin i haven og masser af støj, så er det første skridt nok at acceptere at naboen faktisk har ret til både at placere trampolinen hvor de vil, samt at benytte den på alle de tidspunkter, som de vil. Når det først er accepteret, så vil alle forbedringer føles som gaver.


Tidspunkter for leg på trampolinen

Hvis du er træt af larmen eller de hoppende hoveder, som hele tiden kigger ind i din have, så start forsigtigt en dialog med naboen. Husk at være konstruktiv og indbydende i din tilgang. Lad for guds skyld være med at kritisere de larmende børn og at netop naboens børn larmer unaturligt meget i forhold til andre børn. Det er vejen lige til en optrapning af konflikten at kritisere andres børn. Vær derimod åben og selvfølgelig skal børn have lov til at lege sammen. Men forhør dig om der kunne være nogle muligheder for måske undgå at bruge trampolinen på visse tidspunkter af døgnet. Gør dig klart på forhånd om hvilke tidspunkter, som generer dig mest.

Og de fleste børnefamilier er udmærket klar over hvor meget deres børn larmer og er selv mindst lige så irriterede over at de larmer, som naboerne er. Når de selv er frustrerede, så hjælper det ikke at naboen også påpeger det.


Ønske til ny placering af trampolin

Hvis placeringen er lige op til din grund eller hæk og du er træt af det, så kan du måske også forsigtigt forhøre dig om der er mulighed for at placere den et andet sted på grunden. Lad være med at være urealistisk, hvis der ikke er andre naturlige steder at placere den.


Husk på tidshorisonten

I stedet for at blive alt for sur på din nabo, så tænk over at trampolinen kun vil stå der i en årrække. Når børnene bliver store, så vil de ikke længere benytte trampolinen, men til gengæld vil du sandsynligvis stadig have dine naboer. Og det vil være ærgerligt at have ødelagt det gode forhold til naboen, blot fordi at der var en trampolin imellem Jer i en periode på nogle år.


Glæd dig over andre ting

Når der er noget, som generer, så har man en tendens til at fokusere på det og hvor irriterende det er. Og her kan det være en god idé at tænke lidt over heldigt det egentlig er at f.eks. man har søde naboer, som f.eks. ikke har gøende hunde, er forældre som ikke råber af børnene, skændes eller hører høj musik. Eller en rockerborg for den sags skyld :-)Må du placere din trampolin hvor du vil i haven? Er der særlige hensyn, som du skal tage til din naboer?

Læs alt om regler og lovgivning for trampoliner her.


Læs mere


Få tilbud på nedgravning af din trampolin fra anlægsgartnere i dit lokalområde. Slip for bøvlet og få det lavet professionelt. Priser fra 4-12.000 kr.


Få tilbud her

* I samarbejde med 3byggetilbud.dk